Vill du bli medlem i FILMS MK klicka här  

Inbjudan Tuss besiktning 3/1

Nästa Styrelsemöte 13/1 kl17
 

Bankgiro för inbetalning av Medlemsavgift: 
bankgiro,nr 427-1532