Stadgemall 2018
 
Folkrace möte i skepptunas lokaler 27/3 kl 19
Folkrace möte bergbybanan 3/4 kl 19
Styrelsemöte 17/4 kl 19
Vill du vara funktionär på folkrace tävlingen den 5/5
gå då våran C-Funktionärslicens kurs 25/4 kl 19
Bergbybanan
anmälan fixartomten@spray.se	

Vill du bli medlem i FILMS MK klicka här  

Bankgiro för inbetalning av Medlemsavgift: 
bankgiro,nr 427-1532