Styrelseprotokoll 13/9-09

 

 1. Banan besiktas
  Jan Nyström kontaktas för förbesiktning av banan för Motorcyckel.

 2. kurser
  Folkrace kurs anordnas
  Kontroll av eventuell funktionärskurs

 3. Banan
  Byggnader kommer att målas Gul & Vit

 4. Rallycross
  Rallycross kommer att anordnas under 2010....

 5. Funktionärer
  Lotteriet bland funktionärer uppskattades och kommer att fortsätta.

 6. Nästa Styrelsemöte
  Nästa styrelsemöte blir 18/10-09 kl 09:00