Styrelsen
Befattning Namn Telefon Mail
Ordförande Ove Nordberg 070-222 07 75 nordbergove@gmail.com
Sekreterare Rolf Trolin 0735-24 49 37 fixartomten@spray.se
Kassör Britt Maria Trolin 072-333 00 47 bibbi@filmsmk.se
Ledamot Peter Lundin 070-642 24 22 peter-lundin@hotmail.com
Ledamot Mikael Strömbäck 076-191 67 97 webmaster@filmsmk.se
Suppleant Madelene Björck 073-817 12 40 madelene_bjorck@hotmail.com
Suppleant Anders Ekman 073-736 23 48 anders.rakan@outlook.com
Materialförvaltare Lars-Åke Karlsson
Tävlingskommité
Befattning Namn Telefon Mail
Träningsansvarig Ove Nordberg 070-222 07 75 nordbergove@gmail.com
Banansvarig Peter Holmberg 070-792 35 13 phmotor@bahnhof.se
Rolf Trolin 0735-24 49 37 fixartomten@spray.se
Mikael Strömbäck 076-174 91 66 webmaster@filmsmk.se

Vår Adress: FILMS MK Bergby Gård 202 748 95 Örbyhus