Regler Bergbycupen (f,d Korvcupen)

Tillägg till reglerna:

 

* Ändringar Korvcupen Juniorer betalar 650:-
* Medlemmar betalar inget för försäkring.

* Orginal stötfångare inkl gummin eller allt 
borttaget inkl fästen
* Ni ska använda stödkrage typ folkrace
* Ni ska använda jet hjälmar(därför dom är lättare och SBF kräver det)
* Ni ska ha två kilos pulversläckare väl fastsatt i bilen
* Ett hål på 30mm ska tas upp i huven så man kan tömma eldsläckaren utan att öppna huven
* om vi kör med dubbdäck, är det svenssondäck som
gäller för vanlig väg.

 

OBS OBS OBS
Alla skall ha Bogserkrok, ögla eller kätting väl utmärkt fram och bak

Regler om fönster under körning
Om man har NÄT typ som används under folkrace och rally för fönstret vara delvis öppet,
Är det bara föraren i bilen får passagerar fönstret vara öppet en tredjedel.
Sidorutor i baksätet får vara öppna en tredjedel

Endast Svenssondubbdäck är tillåtna om/när arrangör tillåter detta.
Diffbroms i någon form, orginal eller svets ÄR EJ TILLÅTET kommer att kollas i rullar
Alla ska in och byta förare 3 gånger, ensam förare åker in 3 gånger och springer ett varv runt bilen.
Rena ungdomslag skall ha en varningstriangel i bakrutan.
Stötfångare om den är kvar SKALL vara komplett, med alla gummin på stötfångaren kvar .


Korvcupen har väldigt enkla regler och det är precis så det ska vara. Detta är och kommer att förbli en instegsklass till bilsport. Det är många nybörjare som börjar här och Bilsportförbundets regler säger att vi ska hålla ner hastigheterna så det blir säkert och hanterbart.

Har du en riktig tävlingsbilbil så finns det många andra klasser som kommer att passa dig bättre och inte Korvcupen. Vi kör med standard bilar på smala däck. Utmanande, kul och enkelt. Bilsport för alla helt enkelt.


SNABBGUID KORVCUPEN

Valfri vanlig bil (ej SUV, pickup etc) endast tvåhjulsdriven ej turbo max 2500cc ,ej diff.
Vanliga däck, max 205 breda (ej racedäck).
Bilen ska ha fungerande bilbälte.
Batteriet ska vara fastmonterat.
Bromsljus ska finnas och synas bakåt,nov till mars. Skall minst en röd lyckta finnas bakåt i bakrutan,vid behov av lysen framåt skall dom sitta på taket.
Ej förstärkningar framåt på bilen.
Både fram och bak SKALL den finnas bogseringsöglor av minst orginaltyp


Depå:
Varje team ska ha följande obligatoriska utrustning vid sin depåplats;
Brandsläckare, minst 6 kg
Uppsamlingskärl för vätskor (om t ex det börjar läcka olja)
Presenning under tävlingsbilen och under ev.servicebil om behov finns.


Personlig utrustning:
Hjälm (obligatorisk,helst Jethjälm typ)
Nackskydd rekommenderas.
Heltäckande klädsel ej Syntetmaterial,Bomullskläder rekommenderas.

Försäkring:
Alla förare ska teckna försäkring, 100 kr per person, vilket görs på plats. Eventuella medåkare ska också teckna försäkring.

Körkort och ålder:
Man behöver inget körkort för att köra Korvcupen men vi vill att man ska ha körvana. Från 14 år. 
Vårdnadshavare skall vara med uppt till man är 18 år.
Uppdateringar av regler kan ske under året ,så därför är tävlande skyldiga att hålla koll på hemsidan.
Läs också Korvcupen regler 2014-2015.

KORVCUPEN regler 2014-2015

1. ANMÄLAN.
Skall ske på mailadress korvcupen@filmsmk.se
1.1 I anmälan skall finnas:

1. 2Namn på deltagare med personnr, även namn på mekaniker och annan personal som ingår i teamet

1.3 Kontaktuppgifter till teamchef i form av e-mailadress och mobiltelefonnummer.

1.4 Modell på tävlandes bil

1.5 Team som anmäler sig förbinder sig till att på händelsedagen erlägga anmälningsavgiften till arrangören. 
Vid förhinder anmäls utebliven/sen ankomst snarast till arrangören.

1.6 Avanmälan och avgifter
Avanmält och/eller uteblivet team kan bli ersättningsskyldiga om avanmälan sker senare än 48h innan start om inget annat överenskommelse skett

1.7Sen anmälan/ anmälan på plats kan komma att erläggas en extra avgift om inget annat överenskommelse skett.

2 Anmälan om ankomst på händelsedagen.

2.1Vid ankomst hittar tävlande en lämplig depåplats och uppsöker arrangör på anvisad plats för att erlägga förutbestämd anmälningsavgift och att kontrollera att samtliga deltagare innehar de av reglerna krävda dokument.ev Licens, ev körkort, ev anmälningsblankett, samt vagnbok.

2.2 Teamchef anmälande team, har det yttersta ansvaret att se till att alla deltagare i teamet har läst och förstått hela Korvcupens regelverk.

2.3 Efter att en giltig anmälan på händelsedagen är bilen klar för besiktning.

2.4 Ansvar för Teamchef

2.5 Regelverket följs inom teamet i den mån som anmälaren kan påverka i förebyggande syfte och insikt i reglementet ur miljö och säkerhetssynpunkt.

2.6Att deltagare tar den hänsyn som krävs för att kringmiljö inte påverkas.

2.7Arrangörs önskemål och krav samt eventuella lokala föreskrifter.

2.8 Se till att teamet känner till nödrutiner i form av brand och miljöpåverkan.

3 .Teknisk reglemente och besiktining

3.1Besiktning utförs av arrangören utsedda besiktningsmän på startplattan.

3.2 Vagnbok ska uppvisas vid besiktning

3.3 Besiktningschefen skall bära gul väst och ämnar svara på frågor i den mån som uppstår vid en besiktning, besiktningschefens tolkning av regelverket är alltid den slutgiltiga.

3 Krav på fordon

3.1 Bilen skall vara av täckt personbilsmodell (ej van/pickup/suv eller lätt lastbil) med självbärande kaross och i kördugligt skick men får vara belagd med körförbud av kontrollerat besiktningsorgan verksamt i Sverige.

3.2 Bilen får ha bak eller framhjulsdrift.
Ej diff.Ej Turbo. Max2500cc.

3.3 Ljudnivå får ej överstiga 95dB,oavsett bana med särspecifika krav, ljudmätningsutrustning finns vid behov. 
Man skall se till att avgassystemet så fast att det håller hela loppet.

3.4. Bil som har etanol som huvudsakligt drivmedel ska märkas med en grön fylld cirkel med diameter 20cm på bakre sidofönster.

3.5. Original klädsel rekommenderas på förardörr och passagerardörr om passagerarstol bibehålls, det är tillåtet att ersätta klädsel med plåt så att inga vassa kanter förekommer.

3.6. Original drivmedelstank ska användas, om annan tank eller tank av egen konstruktion används får volymen inte överstiga 30 liter. Annan tank än original ska monteras i utrymme väl skiljt, tätslutande brandskott, från kupeutrymme.

3.7.Samtliga karossmonterade lyktor skall demonteras,och täckas med plåt/plast för att förhindra glassplitter på banan, v

3.8. 2st separata bromsljuskällor av minst 21w skall finnas monterade innanför bakrutan, väl synlig för bakomvarande fordon Alternativt ljusslinga om minst 40cm med sammanlänkade ljuskällor motsvarande 21w.

3.9. November-mars skall även minst 2st varsellyktor om minst 12w/max 18w med röd eller orange karaktär på ljus lysa bakåt permanent under tävlingens gång, dessa ska monteras så nära bilens sidor som möjligt och minst 2st strålkastare framåt som motsvarar halvljus monterade på motorhuv och/eller tak

3.10 Bromsar skall vara väl fungerande och kunna låsa/ABS-låsa på samtliga hjul.

3.11 Batteriet skall vara väl fastsatt i antingen original konstruktion och/eller med spännremmar eller flyttas i kupéutrymme men skall då vara täckt i separat behållare . Ett icke ledande skydd ska finnas över pluspolen

3.12 Spolarvätskebehållare som monteras i kupe ska vara monterad i en sluten låda dränerad nedåt under bilen, dock ej i direkt anslutning till avgasrör eller andra heta komponenter.

3.13 Framruta skall vara original. Sidorutor och bakruta får ersättas med minst 1.5mm polykarbonat eller motsvarande och skall vara uppvevade under hela tävlingen.
sidobakrutor får ersättas med plåt eller plast .

3.14 Karossen skall vara utan stora tydliga skador i säkerhets/bärighetsområden/viktiga infästningspunkter.

3.15 Dragkrok skall demonteras

3.16 Däck skall vara av väglaglig modell för allmän väg, vanligen förkortat s.k ”svenssondäck”
texter liknande "not for road use" eller "for racing purpose only" får inte förekomma.
Däck får inte modifieras med skruv, spik eller liknande
Dubbdäck är bara tillåtet om arrangören utlyser detta. (håll dig uppdaterad via hemsidan)

3.17 Bogseröglor SKALL finnas framför och bakom bilen, av minst orginaltyp, väl förankrad i karossen.

3.18 Förarmiljö
Inga vassa kanter, lösa detaljer eller uppenbara säkerhetsrisker får finnas i förar/passagerarmiljön.
Lätt öppningsbara dörrar, god sikt och lätta instrument (knappar, lampor, Brandsläckare, bälteskniv inom räckhåll) 
Fastsättning av andra tillhörigheter efter sunt förnuft ur säkerhetsperspektiv
Bilen skall vara urstädad från skräp och dylikt vid besiktning.
Baksäte demonterat.
Säkerhetsbälte av 4-punktstyp och skålad stol rekommenderas och behöver ej vara FIA- godkända.
Stol och bälte skall vara väl förankrade.

4. Modifiering

Bilen får och uppmuntras att modifieras med förbehållet att förare /passagerare /publiksäkerhet eller övrig utrustning ej äventyras.
Förstärkningar får ske för att öka säkerheten för deltagare och/eller publik med följande bibehåll:
På fordon får förstärkningar ske bakom främre hjulnav och framför bakre hjulnav dock ej utskjutande bredare eller längre än ursprunglig kaross och ej heller så att personsäkerheten försämras.
Bilen får ej modifieras till fler cylindrar än vad bilen är konstruerad för i orginalutförande.
Diffbroms i någon form, orginal eller svets ÄR EJ TILLÅTET, kommer att kollas i rullar.


5. Personlig utrustning

Krav på personlig utrustning innefattar:
Heltäckande klädsel.(skor, strumpor, handskar, långärmad tröja, långbyxor eller overall) av naturmaterial (bomull/ylle)
Hjälm av bilsport eller MC standard 
Tänk på att en alltför tung hjälm kan utsätta nackmusklerna för onödigt slitage
Välj gärna en jet-hjälm .

Rekommendation:
Flolkraceoverall, strumpor, handskar, skor och balaklava av flamsäkert material.
Nackkrage och solglasögon vid behov.

6 .Depåplats.

Depåplatser är oftast en bristvara och därför tillåts endast plats för tävlandes bil och 1st service bil (övriga förpassas till publikparkering)

I varje depåplats skall finnas:

-. Brandsläckare, minst 6kg av ABC märkning ( förslagsvis pulver)

- Uppsamlingskärl/behållare av miljöfarliga vätskor, minst 10 liter eller motsvarande av bilens kapacitet för miljöfarliga vätskor.

- Presenning som täcker ytan under tävlandes bil och/eller servicebil (om denne riskerar läckage)


7 Tävling:

7.1 Påkörningar är inte tillåtet, bedömningen avgörs av tävlingsledningen. s.k Race-incidents kan accepteras. Regelvidriga påkörningar och/eller liknade kommer att bestraffas.

7.2 Vid avåkning eller stopp under pågående race.

-Sitt kvar i bilen och vänta på hjälp, du sitter säkrare i bilen än om du kliver ur.

-Försätt dig i säkerhet endast om du misstänker direkt personfara till exempel brand .

7.3 Huvudpostering:

Nedan redovisas betydelsen av flaggor som används i korvcupen. För en komplett redovisning av flaggsignaler se bilsportförbundets hemsida.

Startljus-Rött tills alla står på plats , Grönt=START

Svart/vit rutig flagga Målflagga Flaggan visas rörlig och betyder att tävlingsheatet avslutats.

Svart flagga Flaggan visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer för förseelser under pågående heat. Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå till av tävlingsledningen anvisad plats för information om straffsats. Om en tävlande av någon anledning inte uppfattar/respekterar flaggan + skylten ska den aldrig visas under mer än totalt två varv, därefter kan man uteslutas helt.

Signaler som visas på posteringar av funktionärer

Gul flagga

Gul flagga i Korvcupen tillämpas gul flagga så att hela varvet är under gulflagg vid hinder på eller i närheten av banan. Det kan förekomma tjänstefordon på banan under gulflagg.

Innebörd av gulflagg är:

Sakta ner och visa hänsyn, omkörning är absolut förbjuden var beredd på ett hinder på eller i omedelbar närhet av banan och att banan kan vara blockerad.

Grön flagga

Grön flagga visar att allt är okey, flaggan visas rörlig och upplyser om att banan är klar, på så sätt vet man att det är fullfart som gäller igen.

Röd flagga visas endast vid huvudpostering och innebär att tävlingen tillfälligt eller permanent avbryts , stanna vid huvudpostering eller på plats som anvisas.


8.Depå

Du SKALL hålla gångfart i depåområdet oavsett fordon. Bestraffningar kommer att utdelas om detta inte följs.

Tankning och lagning av fordon förpassas till avsedd depåplats.

Uppsikt av missplacerade ägodelar ansvarar du för och kan bestraffas för olämplighet.

Barn och husdjur är välkomna och gör detta med vårdnadshavarens/ägarens uppsyn som ansvarar för att dessa inte kommer till skada till grund av oaktsamhet.

ENDAST EN SERVICEBIL PER TEAM I DEPÅN.

7. Ansvar: Förare och team ställer upp på egen risk. Arrangören och banägaren förutsätter ett säkert evenemang och tar inte ansvar för personskador eller annan åverkan på annans egendom. Förare och team tar ansvar för sina egna handlingar och kan bli ersättningsskyldiga vid avsiktligt vårdslöshet emot medtävlande eller banägare.

Specifika tillskottsregler 

-Stänklappar på drivhjulen.

Dessa skall ha möjlighet att sitta kvar under hela tävlingen och vara av ett material som även kan ta bort större stenar. ( förslagsvis gummi/plastmattor) och kunna täcka hela däckets bredd även under hård sväng.

Orginallysen skall demonteras för att slippa glas på banan och hålen täckas med plåt eller hårdplast. Behövs lysen skall dessa vara monterade på taket eller inuti kupen, Detta gäller då utan undantag.

-Vindrutetorkare och spolning är obligatoriskt.

-Två backspeglar skall finnas

Däckreglemete grus:

Max 205mm bredd

Ej Folkracedäck , rally däck eller isdäck.
Märkning, "not for road use" eller "for racing only" får inte förekomma på däck.
Endast sk.svenssondäck är ok.

Dubbdäck är endast godkänt vid ok från arrangören, (
Endast Svenssondäck, ingen åldersbegränsning) meddelas via hemsidan senast på torsdagen innan tävling.

Med tanke på att det är svårare att se allt på grusbanorna så rekommenderar vi att ta det lite lugnare, ni kommer att stöta in i varandra emellan varven, men raka påkörningar kommer att innebära varningar och eventuella avstängningar.

Skriftlig anmälan är obligatorisk

Bedömningen kommer att vara helt och hållet i besiktningsmannens armar och går inte att överklaga.

Vid användade av däck som strider mot regelverket kommer teamet att strykas ur resultatlistan och uteslutas ur tävlingen.

All form av plåtkontakt skall i yttersta mån undvikas eftersom detta är en ekonomisport.