Från Gävle

Köranvisningar till Bergbybana från Gävle

73 km – cirka 55 min
Gävle
1 Kör in på E4 infarten till Stockholm
65,1 km
2. Ta avfart 191 mot Husby/Örbyhus
0,7 km
3. Sväng vänster (skyltar mot Örbyhus
5,5 km
4. skylt Bergbybanan sväng vänster
0,6 km
5. Vid Bergbygård Motorcentrum sväng in
0,6 km
6. Följ grusvägen
0,5 km
7 Välkommen till Bergbybanan & Filmsmk
Berbybanan
 

Från Uppsala

Köranvisningar till Bergbybanan från Uppsala

45,6 km – cirka 37 min
Uppsala
1 Kör in på E4 mot Sundsvall 32,2 km
2 Ta avfart 191 mot Husby/Örbyhus 0,6 km
3 Sväng höger (skyltar mot Örbyhus) 5,1 km
4 Skylt Bergbybanan sväng vänster 0,6 km
5 Vid Bergbygård Motorcentrum sväng in 0,6 km
6. Följ Grusvägen 0,5 km
7. Välkommen till Bergbybanan & Filmsmk
Bergbybanan