Regler Bergbycupen 2019-2020

                    SENAST UPPDATERAD 2019-09-20   alla ändringar skrivs in på sidan 13.

 

Bergbycupen har väldigt enkla regler och det är precis så det ska vara. Detta är och kommer att förbli en instegsklass till bilsport. Det är många nybörjare som börjar här och Bilsportförbundets regler säger att vi ska hålla ner hastigheterna så det blir säkert och hanterbart.

 

Sidan 2-3: Anmälan

Sidan 4: Depå

Sidan 5: Säkerhet

Sidan 6: Tävlingen

Sidan 7-8: Flaggor

Sidan 9-12: Krav på Fordon

Sidan 13: Ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Anmälan

 

1. ANMÄLAN.

Skall ske på mailadress Bergbycupen@filmsmk.se

Skriftlig anmälan är obligatorisk

1.1 I anmälan skall finnas:

1. 2 Namn på deltagare med personnr, även namn på mekaniker och annan personal som ingår i teamet

1.3 Kontaktuppgifter till teamchef i form av e-mailadress och mobiltelefonnummer.

1.4 Modell på tävlandes bil

1.5 Team som anmäler sig förbinder sig till att på händelsedagen erlägga anmälningsavgiften till arrangören.

Vid förhinder anmäls utebliven/sen ankomst snarast till arrangören.

1.6 Avanmälan och avgifter

Avanmält och/eller uteblivet team kan bli ersättningsskyldiga om avanmälan sker mindre än 48h innan start om inget annat överenskommelse skett.

1.7 Sen anmälan/ anmälan på plats kan komma att erläggas en extra avgift om inget annat överenskommelse skett.

2.0 Anmälan om ankomst på händelsedagen.

2.1  Vid ankomst hittar tävlande en lämplig depåplats och uppsöker arrangör på anvisad plats för att erlägga förutbestämd anmälningsavgift och att kontrollera att samtliga deltagare innehar de av reglerna krävda dokument.ev Licens, ev körkort, ev anmälningsblankett, samt vagnbok.

2.2 Teamchef anmälande team, har det yttersta ansvaret att se till att alla deltagare i teamet har läst och förstått hela Bergbycupens regelverk.

2.3 Efter att en giltig anmälan på händelsedagen är bilen klar för besiktning.

2.4 Regelverket följs inom teamet i den mån som anmälaren kan påverka i förebyggande syfte och insikt i reglementet ur miljö och säkerhetssynpunkt.

2.5 Att deltagare tar den hänsyn som krävs för att kringmiljö inte påverkas.

2.6 Se till att teamet känner till nödrutiner i form av brand och miljöpåverkan.

2.7 Besiktning utförs av arrangören utsedda besiktningsmän i depån.

2.8 Vagnbok ska uppvisas vid besiktning

2.9 Besiktningschefen skall bära gul väst och ämnar svara på frågor i den mån som uppstår vid en besiktning, besiktningschefens tolkning av regelverket är alltid den slutgiltiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Depå

Depå:

Depåplatser är oftast en bristvara och därför tillåts endast plats för tävlandes bil och 1st service bil (övriga förpassas till publikparkering)

 

I varje depåplats skall finnas:

 

-. Brandsläckare, minst 6kg av ABC märkning ( förslagsvis pulver)

 

- Uppsamlingskärl/behållare av miljöfarliga vätskor, minst 10 liter eller motsvarande av bilens kapacitet för miljöfarliga vätskor.

 

- Presenning som täcker ytan under tävlandes bil och/eller servicebil (om denne riskerar läckage)

 

 

Du SKALL hålla gångfart i depåområdet oavsett fordon. Bestraffningar kommer att utdelas om detta inte följs.

 

Tankning och lagning av fordon förpassas till avsedd depåplats.

 

Uppsikt av missplacerade ägodelar ansvarar du för och kan bestraffas för olämplighet.

 

Barn och husdjur är välkomna och gör detta med vårdnadshavarens/ägarens uppsyn som ansvarar för att dessa inte kommer till skada till grund av oaktsamhet.

 

ENDAST EN SERVICEBIL PER TEAM I DEPÅN.

 

 

                            Säkerhet!

Personlig utrustning

 

Krav på personlig utrustning innefattar:

Heltäckande klädsel.(skor, strumpor, handskar, långärmad tröja, långbyxor eller overall) av naturmaterial (bomull/ylle) Nackkrage

Hjälm Jet-hjälm

Tänk på att en alltför tung hjälm kan utsätta nackmusklerna för onödigt slitage

 

Rekommendation:

Flolkraceoverall, strumpor, handskar, skor och balaklava av flamsäkert material.

solglasögon vid behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tävlingen

Försäkring:

Alla förare ska teckna försäkring, 100 kr per person, vilket görs på plats. Eventuella medåkare ska också teckna försäkring.

Du som har förar/kartläsarlicens i SBF har försäkring.

Körkort och ålder:

Man behöver inget körkort för att köra Bergbycupen men vi vill att man ska ha körvana. Från 14 år.

Vårdnadshavare skall vara med upptill man är 18 år.

Uppdateringar av regler kan ske under året ,så därför är tävlande skyldiga att hålla koll på hemsidan.

 

Tävling:

 

7.1 Påkörningar är inte tillåtet, bedömningen avgörs av tävlingsledningen. s.k Race-incidents kan accepteras. Regelvidriga påkörningar och/eller liknade kommer att bestraffas.

 

7.2 Vid avåkning eller stopp under pågående race.

 

-Sitt kvar i bilen och vänta på hjälp, du sitter säkrare i bilen än om du kliver ur.

 

-Försätt dig i säkerhet endast om du misstänker direkt personfara till exempel brand .

 

8.1. Ansvar: Förare och team ställer upp på egen risk. Arrangören och banägaren förutsätter ett säkert evenemang och tar inte ansvar för personskador eller annan åverkan på annans egendom. Förare och team tar ansvar för sina egna handlingar och kan bli ersättningsskyldiga vid avsiktligt vårdslöshet emot medtävlande eller banägare.

All form av plåtkontakt skall i yttersta mån undvikas eftersom detta är en ekonomisport.

 

                            Flaggor

 

Nedan redovisas betydelsen av flaggor som används i Bergbycupen. För en komplett redovisning av flaggsignaler se bilsportförbundets hemsida.

 

Startflagga  

Flaggas vid första postering ,

 

Svart/vit rutig flagga

 Målflagga Flaggan visas rörlig och betyder att tävlingsheatet avslutats.

 

Svart flagga

 Flaggan visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer för förseelser under pågående heat. Den tävlande ska ovillkorligen köra in i depån till av tävlingsledningen anvisad plats för information om straffsats. Om en tävlande av någon anledning inte uppfattar/respekterar flaggan  ska den aldrig visas under mer än totalt två varv, därefter kan man uteslutas helt.

 

Gul flagga

 

Gul flagga i Bergbycupen. Tillämpas gul flagga så att hela varvet är under gulflagg vid hinder på eller i närheten av banan. Det kan förekomma tjänstefordon på banan under gulflagg.

 

Innebörd av gulflagg är:

 

Sakta ner och visa hänsyn, omkörning är absolut förbjuden var beredd på ett hinder på eller i omedelbar närhet av banan och att banan kan vara blockerad.

 

 

 

Grön flagga

Grön flagga visar att allt är okey, flaggan visas rörlig och upplyser om att banan är klar, på så sätt vet man att det är fullfart som gäller igen.

 

Röd flagga

visas endast vid huvudpostering och innebär att tävlingen tillfälligt eller permanent avbryts , stanna vid huvudpostering eller på plats som anvisas.

 

Vit flagga

Arbetsfordon/bärgare på banan

Sakta ner och visa hänsyn, omkörning är absolut förbjuden var beredd på ett hinder på eller i omedelbar närhet av banan och att banan kan vara blockerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Krav på fordon.

3 Krav på fordon

Ni skall ha två kilos pulversläckare väl fastsatt i bilen

3.1 Bilen skall vara av täckt personbilsmodell (ej van/pickup/suv eller lätt lastbil) med självbärande kaross och i kördugligt skick men får vara belagd med körförbud av kontrollerat besiktningsorgan verksamt i Sverige.

 

3.2 Bilen får ha bak eller framhjulsdrift.Ej diff.Ej Turbo. Max2500cc.

 

3.3 Ljudnivå får ej överstiga 95dB,oavsett bana med särspecifika krav, ljudmätningsutrustning finns vid behov.

Man skall se till att avgassystemet sitter så att det håller hela loppet.

 

3.4. Bil som har etanol som huvudsakligt drivmedel ska märkas med en grön fylld cirkel med diameter 20cm på bakre sidofönster.

 

3.5. Original klädsel rekommenderas på förardörr och passagerardörr om passagerarstol bibehålls, det är tillåtet att ersätta klädsel med plåt så att inga vassa kanter förekommer.

 

3.6. Original drivmedelstank ska användas, om annan tank eller tank av egen konstruktion används får volymen inte överstiga 30 liter. Annan tank än original ska monteras i utrymme väl skiljt, tätslutande brandskott, från kupeutrymme.

 

3.7.Samtliga karossmonterade lyktor skall demonteras,och täckas med plåt/plast för att förhindra glassplitter på banan.

 

3.8. 2st separata bromsljuskällor av minst 21w skall finnas monterade innanför bakrutan, väl synlig för bakomvarande fordon Alternativt ljusslinga om minst 40cm med sammanlänkade ljuskällor motsvarande 21w.

 

3.9. November-mars skall även minst 2st varsellyktor om minst 12w/max 18w med röd eller orange karaktär på ljus lysa bakåt permanent under tävlingens gång, dessa ska monteras så nära bilens sidor som möjligt och minst 2st strålkastare framåt som motsvarar halvljus monterade på motorhuv och/eller tak

3.10 Bromsar skall vara väl fungerande och kunna låsa/ABS-låsa på samtliga hjul.

 

3.11 Batteriet skall vara väl fastsatt i antingen original konstruktion och/eller med spännremmar eller flyttas i kupéutrymme men skall då vara täckt i separat behållare . Ett icke ledande skydd ska finnas över pluspolen

 

3.12 Spolarvätskebehållare som monteras i kupe ska vara monterad i en sluten låda dränerad nedåt under bilen, dock ej i direkt anslutning till avgasrör eller andra heta komponenter.

 

3.13 Framruta skall vara original. Sidorutor och bakruta får ersättas med minst 1.5mm polykarbonat eller motsvarande och skall vara uppvevade under hela tävlingen.

sidobakrutor får ersättas med plåt eller plast .

 

3.14 Karossen skall vara utan stora tydliga skador i säkerhets/bärighetsområden/viktiga infästningspunkter.

 

3.15 Dragkrok skall demonteras

 

3.17 Bogseröglor SKALL finnas fram och bak på bilen, av minst orginaltyp, väl förankrad i karossen.

 

3.18 Förarmiljö

Inga vassa kanter, lösa detaljer eller uppenbara säkerhetsrisker får finnas i förar/passagerarmiljön.

Lätt öppningsbara dörrar, god sikt och lätta instrument (knappar, lampor, Brandsläckare, bälteskniv inom räckhåll)

Fastsättning av andra tillhörigheter efter sunt förnuft ur säkerhetsperspektiv

Bilen skall vara urstädad från skräp och dylikt vid besiktning.

Baksäte demonterat.

Säkerhetsbälte av 4-punktstyp och skålad stol rekommenderas och behöver ej vara FIA- godkända.

Stol och bälte skall vara väl förankrade.

* Ett hål på 30mm ska tas upp i huven så man kan tömma eldsläckaren utan att öppna huven

 

4. Modifiering

Burbåge får monteras då enligt folkracereglementet.

Bilen får ej modifieras till fler cylindrar än vad bilen är konstruerad för i orginalutförande.

Diffbroms i någon form, orginal eller svets ÄR EJ TILLÅTET, kommer att kollas i rullar.

Original motorn får ej modifieras.

Specifika tillskottsregler

 

-Stänklappar på drivhjulen.

 

Dessa skall ha möjlighet att sitta kvar under hela tävlingen och vara av ett material som även kan ta bort större stenar. ( förslagsvis gummi/plastmattor) och kunna täcka hela däckets bredd även under hård sväng.

 

Orginallysen skall demonteras för att slippa glas på banan och hålen täckas med plåt eller hårdplast. Behövs lysen skall dessa vara monterade på taket eller på huven, Detta gäller då utan undantag.

 

-Vindrutetorkare och spolning är obligatoriskt.

 

-Två backspeglar skall finnas

 

Däckreglemete grus:

 

Max 205mm bredd

 

Ej Folkracedäck , rally däck eller isdäck.

Märkning, "not for road use" eller "for racing only" får inte förekomma på däck.

Endast sk.svenssondäck är ok.

 

Dubbdäck är endast godkänt vid ok från arrangören, (Endast Svenssondäck, ingen åldersbegränsning)

Bedömningen kommer att vara helt och hållet i besiktningsmannens armar och går inte att överklaga.

 

Vid användade av däck som strider mot regelverket kommer teamet att strykas ur resultatlistan och uteslutas ur tävlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ändringar

* Ändringar Bergbycupen

 

 *Juniorer betalar 650:-

 

* Medlemmar betalar inget för försäkring.

 

*Regler om fönster under körning

Om man har NÄT typ som används under folkrace och rally för fönstret vara delvis öppet,

Är det bara föraren i bilen får passagerar fönstret vara öppet en tredjedel.

Sidorutor i baksätet får vara öppna en tredjedel

 

Alla ska in och byta förare 3 gånger, ensam förare åker in 3 gånger och springer ett varv runt bilen.

Rena ungdomslag skall ha en varningstriangel i bakrutan.

Burbåge får monters enligt folkracereglemente

Ingen kommunikation mellan depå och tävlande är tillåtet (radio.,tele,mm)

Vit flagga tillagd då denna används i Bergbycupen

Arbetsfordon/bärgare på banan

Sakta ner och visa hänsyn, omkörning är absolut förbjuden var beredd på ett hinder på eller i omedelbar närhet av banan och att banan kan vara blockerad.

 

 

 

 

Skrivet av: Krippe Films mk 2019-09-15

Bergbycupen@filmsmk.se